WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Uczestnicy imprez organizowanych przez firmę WŁOSKIE PODRÓŻE” SPÓŁKA CYWILNA S.LEGUT M.LEGUT z siedzibą w Głuchołazach są objęci ochroną ubezpieczeniową przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, na podstawie Umowy Generalnej nr 16138 .